Wegan konkurs

23.10.2017

Pomóż nam stworzyć wegańskie menu!
Stwórz kreatywną kompozycję swojego burgera z dostępnych składników i zaproponuj nazwę burgera. 6 najbardziej kreatywnych odpowiedzi umieszczonych w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku zostanie wprowadzonych do menu sieci Meat & Fit, a każdy ze zwycięzców otrzyma BON na 10 wegańskich burgerów. Zgłoszenia konkursowe  do 31.10.2017 do godz. 18:00. Ogłoszenie wyników do 03.11.2017 do godz. 18:00.
Regulamin konkursu znajduje się pod listą składników. 
 
BURGERY:
Burger z czerwonej fasoli
Burger z kalafiora
Burger z cieciorki
 
ZIELENINA:
Sałata lodowa
Rukola
Mieszanka sałat
Bazylia liście
 
WARZYWA:
Pomidory
Ogórek zielony
Ogórki kiszone
Grillowana Cukinia
Grillowane papryki kolorowe
Papryczki piri piri
Papryczki jalapeno
Czerwona cebula
Szczypiorek cienki
Buraki pieczone
Warzywa w tempurze (cukinia zielona, marchewka, papryka czerwona, fasolka szparagowa zielona)
Marchew tarta (Sous-Vide)
Kiełki fasoli mung
Seler marynowany
Pomidory suszone
Oliwki czarne
Kapary
 
SERY VEGAŃSKIE:
Ser żółty
Ser cheddar
 
SMAROWIDŁA i SOSY VEGAN:
Ketchup
Majonez
Musztarda
Sos barbecue
Sos teriyaki
Sos sojowo-barbecue
Sos słodkie chili
Relish ogórkowy
Krem balsamiczny
Hummus naturalny
Guacamole
 
OWOCE
Mango
Gruszka
Ananas
 
DODATKI
Orzechy włoskie
Płatki migdałów
Pestki dyni
Sezam
 
  
 

Regulamin Konkursu „Wegan Konkurs”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Wegan Konkurs”  (zwanym dalej „Konkursem”). Organizatorem Konkursu jest 7 Street z siedzibą w Pruszkowie (05-800)  przy al. Armii Krajowej 9/1, NIP 534-215-24-48.
 2. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 23.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. do godz. 18:00.
 
§2 ZASADY KONKURSU
 
 1. Uczestnikami Konkursu      mogą być wyłącznie konsumenci, w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Meat & Fit i Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,  rodziców, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystąpienie do  udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu      i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody      na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i ich      udostępnienie Koordynatorowi w celu obsługi technicznej Konkursu.
 5. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem  Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Regulamin będzie dostępny na stronie www.meatandfit.pl
 
§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. ZADANIE KONKURSOWE
 
 1. Warunkiem wzięcia  udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na stworzeniu własnej kompozycji burgera z wymienionych na końcu regulaminu składników oraz wymyśleniu pasującej do kompozycji nazwy swojego wegańskiego burgera.
 2. Zwycięzcami zostanie 6 różnych osób, które zdaniem Organizatora udzielą najbardziej kreatywnej  odpowiedzi.  
 3. Każdy Uczestnik Konkursu biorąc udział w konkursie automatycznie przekazuje prawa autorskie do stworzonej kompozycji burgera oraz jego nazwy.
  
§4 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
 
 1. Organizator ma prawo  weryfikować́ (usuwać́) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają̨ warunków, o których mowa w § 2 i 3.
 2. Organizator zastrzega  sobie prawo do weryfikowania (usuwania) wyników tych Uczestników Konkursu,  którzy naruszyli niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez używanie jakichkolwiek narzędzi/oprogramowania wpływających na wynik gry, a także regulaminy platformy, na której zainstalowano aplikację konkursową, w szczególności regulacje chroniące prywatność́ użytkowników platformy, używali wulgaryzmów, używali odpowiedzi niezwiązanych z konkursem.
 
§5 NAGRODY
 
 1. Nagrodą przyznawaną każdemu Zwycięzcy jest wprowadzenie zwycięskiej kompozycji do menu lokali Meat & Fit oraz KUPON na 10 dowolnych burgerów wegańskich dostępnych w sieci Meat & Fit ważny 3 miesiące przy czym data początkowa nie będzie wcześniejsza niż data wprowadzenia zwycięskich kompozycji do oferty Meat & Fit.
 2. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy zwycięskiej kompozycji. 
 3. Uczestnik Konkursu może otrzymać́ jedną nagrodę. 
 4. KUPOON można  realizować w dowolnym lokalu Meat & Fit. Adresy lokali dostępne są na stronie: http://www.meatandfit.pl/lokale
 5. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną̨ o tym poinformowani za pośrednictwem strony  www.facebook.com/MeatAndFit oraz w poście konkursowym. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną̨ zamieszczone do 03.11.2017 do godz. 18:00 pod postem konkursowym.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju lub gotówkę̨.     
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 8. Zwycięzca powinien przesłać swoje dane osobowe (Imię, Nazwisko) na adres mailowy WeganKonkurs@meatandfit.pl , co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości otrzymania lub zrealizowania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, lub zmiany danych (pkt. 8), o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie.
 
§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem należy składać drogą   e-mailową na adres: WeganKonkurs@meatandfit.pl W tytule wiadomości należy wpisać: „Wegan Konkurs”. Reklamacja  może być zgłoszona najpóźniej do dnia 06.11.2017 r.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
 3. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni  roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminy w trakcie trwania Konkursu, zmiany te nie będą̨ miały jednak  wpływu na już̇ nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany przez Facebook.


« Wróć

Wybierz restaurację